Javno nadmetanje u sklopu projekta „Sport za sve“

Školski sportski savez Sisačko-moslavačke županije provodi projekt „Sport za sve“, sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.000.000,00 kuna, a razdoblje provedbe je 22 mjeseca. Jedna od aktivnosti projekta je organizacija ljetnog športskog kampa za 250 učenika, 18 mentora i 4 člana projektnog tima u razdoblju od 30.08. do 06.09.2020. godine.

Za realizaciju ove aktivnosti, ovim javnim nadmetanjem Školski sportski savez Sisačko-moslavačke županije će odabrati i angažirati izvršitelja koji će izvršiti uslugu prijevoza i smještaja za organizaciju ljetnog športskog kampa što u naravi predstavlja uslugu prijevoza i smještaja sa 7 punih pansiona za 250 učenika, 18 mentora i 4 člana projektnog tima na Ljetni športski kamp te organizaciju prijevoza na jednodnevni izleta u svrhu upoznavanja kulturno-povijesnih znamenitosti regije u kojoj se održava kamp.

Dokumenti:

  1.  ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA
  2.  ODLUKA O PONIŠTENJU

 

1. Prilog-3-Izjava-o-nepostojanju-razloga-isključenja_ŠSSSMŽ

2. Prilog-2-Troškovnik

3. Prilog-1-Ponudbeni-list_ŠSSSMŽ

4. Obavijest o nabavi (OoN)

5. Dokumentacija za nadmetanje