Nabava: Ljetni kamp

Školski sportski savez Sisačko-moslavačke županije provodi projekt „Sport za sve“, sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.000.000,00 kuna, a razdoblje provedbe je 22 mjeseca. Jedna od aktivnosti projekta je organizacija ljetnog športskog kampa za 250 učenika, 18 mentora i 4 člana projektnog tima u razdoblju od 30.08. – 06.09.2020. godine.

Za realizaciju ove aktivnosti, ovim javnim nadmetanjem Školski sportski savez Sisačko-moslavačke županije će odabrati i angažirati izvršitelja koji će izvršiti uslugu prijevoza i izvršitelja koji će izvršiti uslugu smještaja za organizaciju ljetnog športskog kampa što u naravi predstavlja uslugu prijevoza na i sa Ljetnog športskog kampa i organizaciju prijevoza na jednodnevni izlet u svrhu upoznavanja kulturno-povijesnih znamenitosti regije u kojoj se održava kamp za 250 učenika, 18 mentora i 4 člana projektnog tima te uslugu smještaja sa 7 punih pansiona za 250 učenika, 18 mentora i 4 člana projektnog tima.

Predmet nabave podijeljen je u slijedeće grupe nabave:

Grupa I. – Usluga prijevoza za organizaciju ljetnog športskog kampa
Grupa II. – Usluga smještaja za organizaciju ljetnog športskog kampa

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 329.597,74 kuna bez PDV-a (375.360,00 kn s PDV-om).
Procijenjena vrijednost nabave po grupama iznosi:
Grupa I. Usluga prijevoza za organizaciju ljetnog športskog kampa: 24.288,00 kuna bez PDV-a (30.360,00 kn s PDV-om)

Grupa II. Usluga smještaja za organizaciju ljetnog športskog kampa: 305.309,74 kuna bez PDV-a (345.000,00 kn s PDV-om)

Rok za slanje ponuda je 24. travnja 2020. godine do 19,00 sati.

DOKUMENTI:

Prilog-3-Izjava-o-nepostojanju-razloga-isključenja_ŠSSSMŽ
Prilog-1-Ponudbeni-list_ŠSSSMŽ
Prilog – 2 – Grupa II – Troškovnik
Prilog – 2 – Grupa I – Troškovnik

1 Obavijest o nabavi (OoN)
2 Dokumentacija za nadmetanje (DzN)