SASATANAK PROJEKTNOG TIMA – 09.06.2020.

09.06.2020. održan je sastanak Projektnog tima u prostorijama Školskog sportskog saveza SMŽ. Nakon prekida provođenja projekta “Sport za sve” jedinstvene oznake UP.02.1.1.08.0044, radi karantene zbog bolesti uzrokovane korona virusom, koji je bio od 16.03.2020. godine do kraja svibnja 2020. godine ponovno smo krenuli s aktivnostima i nastojat ćemo nadoknaditi propuštene aktivnosti. U nastavku su slike i zapisnik sa ovog sastanka.

 

Zapisnik - Sastanak projektnog tima_9062020

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Školskog sportskog saveza Sisačko-moslavačke županije.