SASTANAK PROJEKTNOG TIMA – 15.09.2020.

15.09.2020. održan je sastanak Projektnog tima projekta “Sport za sve” jedinstvene oznake UP.02.1.1.08.0044. Na sastanku je bilo riječi o provedbi projekta sukladno mjerama koje se provode radi korona bolesti. Zapisnik sa sastanka u privitku.

 

Zapisnik_Sastanak projektnog tima_15992020

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Školskog sportskog saveza Sisačko-moslavačke županije.