Školski sportski savez Sisačko-moslavačke županije provodi školska sportska natjecanja te druge programe školskog sporta za Sisačko-moslavačku županiju

Za realizaciju ove aktivnosti, ovim javnim nadmetanjem, Školski sportski savez Sisačko-moslavačke županije će odabrati i angažirati izvršitelja koji će izvršiti uslugu prijevoza na sve aktivnosti i natjecanja u organizaciji Školskog sportskog saveza Sisačko-moslavačke županije.

U privitku je odluka o pokretanju postupka te poziv za dostavu ponuda sa obrascima.  

Dokumenti:

1. Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave

2. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PRIJEVOZ NA PROGRAME I ŠKOLSKA SPORTSKA NATJECANJA U ORGANIZACIJI ŠSS SMŽ