VJEŽBA, IGRA, NAVIJANJE – USŠ U RAJIĆU

Sva odjeljenja USŠ krenula su u nove aktivnosti. Bravo za sve sudionike i voditelje