SASATANAK PROJEKTNOG TIMA – 03.12.2019.

Održan je sastanak Projektnog tima projekta “Sport za sve” jedinstvene oznake oznake UP.02.1.1.08.0044. U privitku je zapisnik sa sastanka.

 

 

Bilješka sa sastanka_3122019

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Školskog sportskog saveza Sisačko-moslavačke županije.