SASTANAK PROJEKTNOG TIMA – 29.08.2019.

29.08.2019. godine održan je sastanak Projektnog tima. Na sastanku su dogovorene daljnje aktivnosti u sklopu projekta “Sport za sve” jedinstvene oznake UP.02.1.1.08.0044. Priprema se edukacija za voditelje u projektu, a po informacijama od strane korisnika projekt je iznimno dobro prihvaćen od strane korisnika.

 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Školskog sportskog saveza Sisačko-moslavačke županije.