SASTANAK PROJEKTNOG TIMA – 20.05.2019.

20. svibnja 2019. godine održan je sastanak Projektnog tima “Sport za sve” jedinstvene oznake UP.02.1.1.08.0044

Na sastanku se raspravljalo o do sada provedenim aktivnostima te nastavku istih.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Školskog sportskog saveza Sisačko-moslavačke županije.