SPORT ZA SVE – NABAVLJENA OPREMA ZA SVE KORISNIKE

U sklopu projekta “Sport za sve” jedinstvene oznake UP.02.1.1.08.0044, koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu od 850.000,00 kuna, a u ukupnom iznosu od 1,000.000,00 kuna, nabavljena je sportska oprema ( kupaći kostimi/gače, ručnici, kape za bazen i natikače ) za svih 250 korisnika projekta.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Školskog sportskog saveza Sisačko-moslavačke županije.